Hot Dispersing System (HDS)

Vårt mest avancerade system, HDS, genererar också bäst dispergeringsresultat. Det är vårt mest flexibla system med valfria funktioner så som stöd för blekning. Nyckelfunktionen för en optimal dispergering är behandling med hög temperatur till en hög massakoncentration (torrhalt). Detta leder till många fördelar: förädling av fiberegenskaper, eliminering av bakterier och uppmjukning av smuts och klibbiga föroreningar för en mer effektiv dispergering. Förloppstiden genom systemet är 2 minuter och kan nå temperaturer upp till 120° C (248° F).

Systemet beskrivs vidare nedan - med alla behandlingssteg för avvattning, uppvärmning, dispergering och blekning.

Avvattningszon

Skruvpress

Skruvpress

Avvattning görs för att tjockna massakoncentrationen (torrhalten) från så lågt som 3% upp till 35%. En hög torrhalt in i uppvärmningszonen säkerställer en låg ångförbrukning och ett bättre dispersgeringssresultat.

Uppvärmningszon

Pluggskruv

Pluggskruv

Uppvärmningszonen förseglas med en pluggskruv för att uppnå en så låg ångförbrukning som möjligt med flexibla driftstemperaturer. Skjuvkraften som införs av pluggskruven skapar en fördispergerande effekt.

Fluffer

Fluffer

Innan uppvärmningen av massan påbörjas strimlas massan i fina bitar av en Fluffer. En homogent uppriven massa säkerställer att alla fibrer och föroreningar når önskad temperatur i förvärmaren.

Förvärmare

Förvärmare

Massan värms upp till en jämnt fördelad temperatur från 90°- till 120° C, beroende på råmaterial. Vax, klister och andra klibbigheter når sin smältpunkt så att föroreningarnas hållfasthetsegenskaper försvagas.

Dispergeringszon

Inmatare

Inmatare

Inmataren matar massan från förvärmaren till dispergatorn. Inmatningszonen för just dispergatorn har patenterade funktioner som minskar blockeringsrisken och bidrar till en låg energiförbrukning.

Dispergator

Dispergator

Fibrerna passerar genom ett smalt gap mellan två roterande skivor, där eventuella föroreningar sönderdelas och distribueras – dispergeras – ner till en osynlig storlek. Skivornas tandade mönster är optimerade för varje massablandning för att uppnå en skonsam behandling av fibrerna som möjligt. Justering av skivgapet kan göras via tillhörande kontrollpanel och når en noggrannhet på 0,01 mm.

Utmatningspluggskruv

Utmatningspluggskruv

En utmatningspluggskruv vid dispergatorns utlopp är en valfri funktion som möjliggör hög torrhalt. Upp till 35%.

Boosterpump

Boosterpump

Grubbens-pumpen är lämplig för användning direkt efter dispergeringen. Denna lösning är optimal för massa av medelhög koncentration på 8–12%.

Blekstegsapplikation

Förstegsblekning

Förstegsblekning

Kemikalier för förblekning tillsätts vid pluggskruven. Blekning sker i värmezonen där massan är under tryck och med hög koncentration. Detta leder till minimal utspädningseffekt dvs låg förbrukning av kemikalier och låg energiförbrukning.

Efterblekning

Efterblekning

Kemisk efterblekning sker vid dispergatorn. Processen med både för- och efterblekning innebär att olika temperaturer, torrhalter och typer av kemikalier kan användas i de två stegen.

Vårt erbjudande

dynamicMediaItem.Name

 • Testanläggning för papper & massa

  Testa ditt råmaterial i vår pilotanläggning och analysera maskinens prestanda i vårt laboratorium.

 • Ingenjörs- och projektbaserade leveranser

  Kundunika lösningar för just er applikation.

 • Start-upp

  Full service på plats tillsammans med er maskinleverans.

 • Global support

  Vi har kontor i Sverige, Kanada, Tyskland, Kina, Indien och agenter över hela världen.

 • Servicebesök

  Låt oss besöka er anläggning och hjälpa er att förbättra maskinens prestanda.

Kontakt

Är du i behov av teknisk support eller reservdelar till din anläggning? Intresserad av ett besök från vår personal eller en offert? Kontakta något av våra lokala kontor runt om i världen!

Johan Göth
Johan Göth Sales & Marketing Director Telefon: + 46 (0)380 76092 Mobil: + 46 (0)70 200 0928 E-post: johan.goth@cellwood.se
Sverige
Niklas Tunell
Niklas Tunell Area Sales Manager, N & S America Telefon: + 1 416 925 8772 Mobil: + 1 416 704 0147 E-post: niklas.tunell@cellwood.se
Kananda
Mårten Karlberg
Mårten Karlberg Area Sales Manager Mobil: + 46 (0)70 760 4132 E-post: marten.karlberg@cellwood.se
Sverige
Christian Stiller
Christian Stiller Area Sales Manager Mobil: + 46 (0)70 760 8183 E-post: christian.stiller@cellwood.se
Sverige
Kaj Trymell
Kaj Trymell Area Sales Manager, Estate Manager Telefon: + 46 (0)380 76006 Mobil: + 46 (0)70 673 9042 E-post: kaj.trymell@cellwood.se
Sverige
Åsa Billfeldt
Åsa Billfeldt After Sales Manager Telefon: + 46 (0)380 76021 Mobil: + 46 (0) 70 322 02 22 E-post: asa.billfeldt@cellwood.se
Sverige
Gith Cedulf
Gith Cedulf Marketing Coordinator Spare Parts Telefon: + 46 (0)380 76018 E-post: gith.cedulf@cellwood.se
Sverige
Lotta Roos
Lotta Roos Sales Coordinator Spare Parts Telefon: + 46 (0)380 76005 E-post: lotta.roos@cellwood.se
Sverige
Veronica Uddén
Veronica Uddén Shipping Manager Telefon: + 46 (0)380 76003 E-post: veronica.udden@cellwood.se
Sverige
Camilla Skans Thörn
Camilla Skans Thörn CFO Telefon: + 46 (0)380 76087 E-post: camilla.skans.thorn@cellwood.se
Sverige
Stefan Virtanen
Stefan Virtanen Technical Manager Telefon: + 46 (0)380 76025 Mobil: + 46 (0)72 731 3368 E-post: stefan.virtanen@cellwood.se
Sverige
Björn Math
Björn Math Purchasing Manager Telefon: + 46 (0)380 76081 E-post: bjorn.math@cellwood.se
Sverige
Tomas Anarp
Tomas Anarp Senior Technical Advisor Telefon: + 46 (0)380 76014 Mobil: + 46 (0)70 644 8478 E-post: tomas.anarp@cellwood.se
Sverige
Daniel Stenberg
Daniel Stenberg Product Manager, Grubbens E-post: daniel.stenberg@cellwood.se
Sverige
Ola Sahlstedt
Ola Sahlstedt Product Manager, Krima Telefon: + 46 (0)380 76019 E-post: ola.sahlstedt@cellwood.se
Sverige
Praveen P.R
Praveen P.R Technical Support Manager Telefon: + 91 97 46 89 01 34 E-post: praveen.pr@cellwood.se
Indien
Kevin Klassen
Kevin Klassen Managing Director, Germany Mobil: + 49 (0) 151 14152575 E-post: kevin.klassen@cellwood.de
Tyskland
Frank Hinterwälder
Frank Hinterwälder Sales & Application Manager Mobil: +49 (0) 151 15381576 E-post: frank.hinterwaelder@cellwood.de
Tyskland
Christopher Plaß
Christopher Plaß Office Manager E-post: info@cellwood.de
Tyskland
Frank Jiang
Frank Jiang Managing Director, China Telefon: + 86 21 5496 1756-808 Mobil: + 86 138 1680 0426 E-post: frank.jiang@cellwood.se
Kina
Kent Xu
Kent Xu Senior Erection Supervisor Telefon: + 86 21 5496 1756 Mobil: +86 138 1642 5353 E-post: kent.xu@cellwood.se
Kina
Paul Gao
Paul Gao Senior Commissioning Engineer Telefon: + 86 139 2260 8493 E-post: paul.gao@cellwood.se
Kina
Tony Lu
Tony Lu After Market Sales Engineer Telefon: + 86 21 5496 1756 Mobil: + 86 188 0191 0507 E-post: tony.lu@cellwood.se
Kina
Hanh Vu
Hanh Vu Area Sales Manager Telefon: + 84 903 884657 E-post: hanh.vu@cellwood.se
Vietnam